Dịch vụ máy chủ vật lý Việt Nam

VIETSPEED là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý Việt Nam. Trang bị ổ cứng NVME cho tốc độ nhanh nhất, hỗ trợ 24/24

VN #1

E5-2689

2,700,000
VNĐ/Tháng

 • 64000 MB RAM
 • 16 Core CPU
 • 480 GB NVMe
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

VN #2

E5-2689

3,200,000
VNĐ/Tháng

 • 96000 MB RAM
 • 16 Core CPU
 • 480 GB NVMe
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

VN #3

E5-2689

3,900,000
VNĐ/Tháng

 • 128000 MB RAM
 • 16 Core CPU
 • 960 GB NVMe
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

VN #4

E5-2678v3

4,500,000
VNĐ/Tháng

 • 128000 MB RAM
 • 24 Core CPU
 • 960 GB NVMe
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký