Dịch vụ máy chủ vật lý Việt Nam

Viet Speed là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý Việt Nam. Trang bị ổ cứng SSD cho tốc độ nhanh nhất, hỗ trợ 24/24

SV - VN #1

SV - VN #1

1,999,000VND
tháng

 • 32768 GB RAM
 • 16 Core CPU
 • 240 GB NVMe
 • Unlimited Bandwidth

Đăng ký

SV - VN #2

SV - VN #2

2,999,000VND
tháng

 • 65536 GB RAM
 • 16 Core CPU
 • 480 GB NVMe
 • Unlimited Bandwidth

Đăng ký

SV - VN #3

SV - VN #3

3,999,000VND
tháng

 • 98304 GB RAM
 • 16 Core CPU
 • 960 GB NVMe
 • Unlimited Bandwidth

Đăng ký