Dịch vụ máy chủ vật lý Việt Nam

VIETSPEED là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý Việt Nam. Trang bị ổ cứng NVME cho tốc độ nhanh nhất, hỗ trợ 24/24

SV - VN #2

GPU 2G DDR5

2,999,999
VNĐ/Tháng

 • 65536 MB RAM
 • 16 Core CPU
 • 480 GB NVMe
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

SV - VN #3

GPU 2G DDR5

3,999,999
VNĐ/Tháng

 • 98304 MB RAM
 • 16 Core CPU
 • 960 GB NVMe
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

SV - VN #4

GPU 4G DDR5

4,999,999
VNĐ/Tháng

 • 131072 MB RAM
 • 16 Core CPU
 • 24 GB NVMe
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

SV - VN #5

GPU 4G DDR5

5,999,999
VNĐ/Tháng

 • 262144 MB RAM
 • 24 Core CPU
 • 960 GB NVMe
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

SV - VN #6

GPU 4G DDR5

6,999,999
VNĐ/Tháng

 • 524288 MB RAM
 • 24 Core CPU
 • 960 GB NVMe
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký