Dịch vụ máy chủ vật lý Việt Nam

Viet Speed là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý Việt Nam. Trang bị ổ cứng SSD cho tốc độ nhanh nhất, hỗ trợ 24/24