Dịch vụ máy chủ vật lý Hoa kỳ

Viet Speed là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý Hoa kỳ. Trang bị ổ cứng SSD cho tốc độ nhanh nhất, hỗ trợ 24/24

SV - USA #1

SV - USA #1

1,500,000VND
tháng

 • 16384 GB RAM
 • 12 Core CPU
 • 240 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth

Đăng ký

SV - USA #2

SV - USA #2

1,800,000VND
tháng

 • 32768 GB RAM
 • 16 Core CPU
 • 480 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth

Đăng ký

SV - USA #3

SV - USA #3

2,070,000VND
tháng

 • 65536 GB RAM
 • 16 Core CPU
 • 960 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth

Đăng ký

SV - USA #4

SV - USA #4

2,530,000VND
tháng

 • 98304 GB RAM
 • 16 Core CPU
 • 960 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth

Đăng ký

SV - USA #5

SV - USA #5

2,760,000VND
tháng

 • 131072 GB RAM
 • 20 Core CPU
 • 960 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth

Đăng ký

SV - USA #6

SV - USA #6

2,990,000VND
tháng

 • 131072 GB RAM
 • 20 Core CPU
 • 4000 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth

Đăng ký