Dịch vụ máy chủ vật lý Hoa kỳ

VIETSPEED là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý Hoa kỳ. Trang bị ổ cứng NVME cho tốc độ nhanh nhất, hỗ trợ 24/24

USA #1

D-1531

1,610,000
VNĐ/Tháng

 • 16000 MB RAM
 • 4 Core CPU
 • 480 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

USA #2

2650Lv4

2,530,000
VNĐ/Tháng

 • 64000 MB RAM
 • 14 Core CPU
 • 960 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

USA #3

2695v4

3,910,000
VNĐ/Tháng

 • 128000 MB RAM
 • 18 Core CPU
 • 1800 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

USA #4

2 x E5-2650v2

4,140,000
VNĐ/Tháng

 • 256000 MB RAM
 • 36 Core CPU
 • 1800 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký