Dịch vụ máy chủ vật lý Hoa kỳ

VIETSPEED là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý Hoa kỳ. Trang bị ổ cứng NVME cho tốc độ nhanh nhất, hỗ trợ 24/24

SV - USA #2

SV - USA #2

1,800,000
VNĐ/Tháng

 • 32768 MB RAM
 • 32 Core CPU
 • 240 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

SV - USA #3

SV - USA #3

2,700,000
VNĐ/Tháng

 • 65536 MB RAM
 • 32 Core CPU
 • 480 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

SV - USA #4

SV - USA #4

3,000,000
VNĐ/Tháng

 • 98304 MB RAM
 • 32 Core CPU
 • 480 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

SV - USA #5

SV - USA #5

3,500,000
VNĐ/Tháng

 • 131072 MB RAM
 • 32 Core CPU
 • 960 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký