Dịch vụ máy chủ vật lý Hoa kỳ

Viet Speed là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý Hoa kỳ. Trang bị ổ cứng SSD cho tốc độ nhanh nhất, hỗ trợ 24/24