Dịch vụ máy chủ vật lý

VIETSPEED là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý . Trang bị ổ cứng NVME cho tốc độ nhanh nhất, hỗ trợ 24/24

FR #1

E3-1260Lv5

1,955,000
VNĐ/Tháng

 • 16000 MB RAM
 • 4 Core CPU
 • 800 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

FR #2

2640v3

2,392,000
VNĐ/Tháng

 • 32000 MB RAM
 • 8 Core CPU
 • 960 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

FR #3

2650Lv4

2,530,000
VNĐ/Tháng

 • 64000 MB RAM
 • 14 Core CPU
 • 1800 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

FR #4

2695v4

4,830,000
VNĐ/Tháng

 • 128000 MB RAM
 • 18 Core CPU
 • 4000 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký