Dịch vụ máy chủ ảo Việt Nam

Cloud VPS tại VIETSPEED là dịch vụ cho thuê máy chủ ảo tại Việt Nam. Trang bị ổ cứng NVME cho tốc độ nhanh nhất, hỗ trợ 24/24

VN #1

Nhà mạng: VNPT

110,000
VNĐ/Tháng

 • 1024 MB RAM
 • 1 Core CPU
 • 30 GB NVMe
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

VN #2

Nhà mạng: VNPT

150,000
VNĐ/Tháng

 • 2048 MB RAM
 • 1 Core CPU
 • 30 GB NVMe
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

VN #3

Nhà mạng: VNPT

170,000
VNĐ/Tháng

 • 2048 MB RAM
 • 2 Core CPU
 • 30 GB NVMe
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

VN #4

Nhà mạng: VNPT

270,000
VNĐ/Tháng

 • 4096 MB RAM
 • 2 Core CPU
 • 40 GB NVMe
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

VN #5

Nhà mạng: VNPT

445,000
VNĐ/Tháng

 • 8192 MB RAM
 • 4 Core CPU
 • 60 GB NVMe
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

VN #6

Nhà mạng: VNPT

868,000
VNĐ/Tháng

 • 16384 MB RAM
 • 8 Core CPU
 • 100 GB NVMe
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký