Dịch vụ máy chủ ảo Hoa kỳ

Cloud VPS tại Viet Speed là dịch vụ cho thuê máy chủ ảo tại Hoa kỳ. Trang bị ổ cứng SSD cho tốc độ nhanh nhất, hỗ trợ 24/24

USA 1

Khuyến mại giảm giá: 30%

120,000 ₫
tháng

 • 1024 GB RAM
 • 1 Core CPU
 • 30 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth

Đăng ký

USA 2

Khuyến mại giảm giá: 30%

150,000 ₫
tháng

 • 2048 GB RAM
 • 1 Core CPU
 • 30 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth

Đăng ký

USA 3

Khuyến mại giảm giá: 30%

170,000 ₫
tháng

 • 2048 GB RAM
 • 2 Core CPU
 • 30 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth

Đăng ký

USA 4

Khuyến mại giảm giá: 30%

318,000 ₫
tháng

 • 4096 GB RAM
 • 2 Core CPU
 • 40 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth

Đăng ký

USA 5

Khuyến mại giảm giá: 30%

568,000 ₫
tháng

 • 8192 GB RAM
 • 4 Core CPU
 • 60 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth

Đăng ký

USA 6

Khuyến mại giảm giá: 30%

868,000 ₫
tháng

 • 16384 GB RAM
 • 8 Core CPU
 • 100 GB SSD
 • Unlimited Bandwidth

Đăng ký