Dịch vụ máy chủ ảo Hoa kỳ

Cloud VPS tại VIETSPEED là dịch vụ cho thuê máy chủ ảo tại Hoa kỳ. Trang bị ổ cứng NVME cho tốc độ nhanh nhất, hỗ trợ 24/24

USA #1

USA 1

110,000
VNĐ/Tháng

 • 2048 MB RAM
 • 1 Core CPU
 • 30 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

USA #2

USA 2

150,000
VNĐ/Tháng

 • 3072 MB RAM
 • 1 Core CPU
 • 30 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

USA #3

USA 3

185,000
VNĐ/Tháng

 • 3072 MB RAM
 • 2 Core CPU
 • 30 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

USA #4

USA 4

285,000
VNĐ/Tháng

 • 5120 MB RAM
 • 2 Core CPU
 • 40 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

USA #7

USA 7

385,000
VNĐ/Tháng

 • 4096 MB RAM
 • 4 Core CPU
 • 40 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký

USA #5

USA 5

485,000
VNĐ/Tháng

 • 9216 MB RAM
 • 4 Core CPU
 • 60 GB SSD
 • 1000 Mbps Network
 • Không giới hạn Bandwidth
 • 1 IPv4

Đăng ký