SLA

Vietspeed đảm bảo thời gian hoạt động mạng hàng tháng là 99,999% theo Thỏa thuận mức dịch vụ này (từ đây được gọi là “SLA”)

Chi tiết SLA:

Khái niệm thời gian gián đoạn: là Số phút sẵn dùng tối đa mà không có kết nối đến lớp ảo hóa và được tính cộng dồn trong một tháng dương lịch. Thời gian gián đoạn không bao gồm phần Thời gian gián đoạn có kế hoạch.

Khái niệm thời gian gián đoạn có kế hoạch: là các khoảng Thời gian gián đoạn liên quan tới mạng, phần cứng, bảo trì, nâng cấp dịch vụ hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Vietspeed sẽ công bố hoặc thông báo tới Khách hàng ít nhất ba (03) ngày hoặc 48 tiếng trong trường hợp khẩn cấp trước khi tiến hành những hoạt động nêu trên.

Giá trị cam kết chất lượng

Tỷ lệ hoạt động hàng tháng của máy chủ ảo là từ 99,9% trở lên.

Nội dung cam kết chất lượng

Trường hợp tỷ lệ hoạt động hàng tháng của máy chủ ảo giảm xuống dưới 99,9%, chúng tôi sẽ khấu trừ số tiền được tính theo tỷ lệ hiển thị bên dưới cho chi phí sử dụng trong tháng xảy ra sự cố.

Cam kết đền bù phí dịch vụ:

Thời gian uptime hàng tháng Thời gian ở trạng thái không sẵn sàng Mức phí dịch vụ đền bù
Từ 99,9% tới 100% Tối đa 43 phút 0%
Từ 99% tới ít hơn 99,9% Tối đa 430 phút 30%
Từ 90% tới ít hơn 99% Tối đa 4300 phút 50%
Ít hơn 90% Hơn 4300 phút 100%

Dịch vụ không bị xem là ngưng trệ trong các trường hợp sau:

  • Bất kỳ máy chủ nào của Khách hàng bị ngắt kết nối do vi phạm Điều khoản dịch vụ
  • Không truy cập được do đường truyền từ phía khách hàng, lỗi từ phía DNS, cấu hình sai.
  • Không truy cập được do lỗi từ phía dịch vụ mạng của người sử dụng, lỗi từ hệ điều hành, virus spyware v.v.. gây ra.
  • Không truy cập được do bị khóa vì vi phạm quy dịnh sử dụng hoặc sử dụng các mã nguồn gây ảnh hưởng cục bộ đến hệ thống, lỗi file hệ thống, do phần cứng bị hư hỏng, phần mền đều không đủ điều kiện.
  • Không truy cập được do hệ thống iptables, firewall, lỗi dịch vụ trên máy chủ phát sinh trong quá trình sử dụng.
  • Bảo trì theo lịch trình không đủ điều kiện cho bất kỳ hình thức tín dụng SLA

 

Yêu cầu bồi thường và thủ tục giải quyết vui lòng liên hệ: [email protected] 

Vietspeed có quyền thay đổi SLA mà không cần thông báo trước tới khách hàng. SLA này có hiệu lực kể từ ngày 20/08/2020.