Cập nhập thêm hệ điều hành Win Server 2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng
Vietspeed cập nhập thêm hệ điều hành mới !

Một số tính năng mới khác của Windows Server 2022 đã được công bố:

  • Bảo vệ ở cấp độ firmware: System Guard Secure Launch sử dụng CPU để xác thực thiết bị khởi động an toàn, ngăn chặn các cuộc tấn công firmware nâng cao
  • Bảo vệ danh tínhWindows Hello cho phép bạn đăng nhập mà không cần mật khẩu, trong khi Credential Guard leverages hỗ trợ ngăn chặn các cuộc tấn công danh tính.
  • Tăng cường bảo vệ khai thác lỗ hổng:

    Những đổi mới về phần cứng cho phép triển khai mạnh mẽ và hiệu quả các biện pháp giảm thiểu khai thác lỗ hổng. Windows Server 2022 và các ứng dụng trọng yếu sẽ được bảo mật khỏi một kỹ thuật khai thác phổ biến - lập trình hướng trả về (ROP) - thường được sử dụng để chiếm đoạt luồng điều khiển dự định của một chương trình.