BẢO TRÌ HỆ THỐNG SERVER USA

Vietspeed.vn  Thông báo , Ngày 07/05/2021 hệ thống USA sẽ tiến hành bảo trì UBS 
Thời gian dự kiên kéo dài 6 giờ 
Trong thời gian bảo trì toàn bộ hệ thống VPS USA sẽ mất kết nối 
Xin cảm ơn !