Bảo trì hệ thống mạng

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ khách hàng, VNPT có kế hoạch chuyển kết nối từ hệ thống SW VC-NTL-01 sang hệ thống IPFabric mới tại IDC Nam Thăng Long – Hà Nội. Thời gian dự kiến cụ thể như sau:

+ Chuyển kết nối khách hàng đợt 1: Từ 23h00 ngày 23/09/2021 đến 04h00 ngày 24/09/2021.

+ Chuyển kết nối khách hàng đợt 2: Từ 23h00 ngày 27/09/2021 đến 04h00 ngày 28/09/2021.

+ Chuyển kết nối khách hàng đợt 3: Từ 23h00 ngày 30/09/2021 đến 04h00 ngày 01/10/2021.

Trong thời gian thực hiện chuyển kết nối, khách hàng sử dụng dịch vụ tại IDC Nam Thăng Long- Hà nội sẽ bị ảnh hưởng, gián đoạn kết nối < 5 phút/ Link. VNPT rất mong Qúy khách hàng phối hợp Backup dữ liệu, theo dõi chất lượng và phản hồi giúp chúng tôi sau khi chuyển kết nối thành công sang hệ thống IPFabric mới.